Zákazník svojím podpisom udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti Kreodekor s. r. o., Ondrejovce 73, 935 51 Ondrejovce, IČO: 55 035 191, OS Žilina, 80794/L, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb spoločnosťou Kreodekor, s.r.o., vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznamení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti Kreodekor, s.r.o. ako prevádzkovateľa. Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť Kreodekor, s.r.o. spracováva nepresné osobné údaje zákazníka alebo ak má zákazník iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, môže zákazník požiadať spoločnosť Kreodekor, s.r.o. alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť Kreodekor, s.r.o. alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť Kreodekor, s.r.o. alebo sprostredkovateľ tejto žiadosti zákazníka, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže zákazník so svojim podnetom obrátiť i priamo. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje zákazník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.

VZORKOVNÍK ZDARMA

POSIELAME VZORKOVNÍK ZDARMA UŽ DNES

Vyplň kontaktný formulár a my ti pošleme oficiálny vzorkovník Vintro farieb zdarma. Objav nádherné farebné odtiene v luxusnej kvalite vhodné pre dekorácie vášho príbytku či nábytku.

ODBER NEWSLETTRA

S NOVINKAMI A AKCIAMI LEN PRE TEBA

    Prečítaj si ako spracúvame údaje v Ochrane osobných údajov